I mit sidste indlæg kom jeg kort ind på gaven i en skyggeside, det vil jeg nu beskrive lidt nærmere.

Vores skyggesider er fx. frembrusende, nærig, egoistisk, svag, tilbageholdende, langsom, højtråbende. Når du har fundet dine skyggesider, det du dømmer andre til at være, og som du bestemt ikke selv mener du er, prøv så at overvej på, hvad kunne være gaven i den væremåde eller den egenskab. Hvad kunne det positive være i at være……..

Lad os tage ovennævnte exempel; Tilbageholdende. Nogen vil tænke at dem som er tilbageholdende, er forsigtige, de tør ikke, de er bangebukse, svage, de kommer aldrig frem i livet. Men hvis vi nu prøver, at vende det om og ser med de positive briller, hvad kunne man så også være når man er tilbageholdende?

For eksempel kunne man være; eftertænksom, overvejende i forhold til ens behov eller ønsker. Eller man kunne være hensynsfuld, ønsker alle kommer frem med hvad de ønsker, tænker eller har af ideer. Så alle føler sig hørt og set. Kan du se det?

Glæde og tilfredshed

Og vi kunne tage et andet eksempel: egoistisk. Nogen dømmer mennesker til at være egoistiske når de er frembrusende og har travlt med kun at tale om sig selv, og hvad de har lyst til, ønsker og har af spændende arbejde. Og her igen; hvad kunne det positive være i at være egoistisk?

Det kunne være; at man får opmærksomhed så ens ideer bliver hørt og taget i betragtning. Eller ens ønsker og behov bliver sagt og opfyldt. Det vil give stor glæde og tilfredshed i livet. Fordi man er i stand til at mærke efter, og sætte ord på ens behov og ønsker. Er du med på hvad jeg mener?

Så prøv næste gang du bliver irriteret eller dømmer nogen, og må indse at du har en skyggeside på en eller anden egenskab, at der faktisk er noget positivt i den egenskab. Så kan det blive nemmere at rumme andre og dig selv. Og kommer overens med, at det du dømmer andre på, er du også selv. Ellers ville du ikke blive påvirket af at andre udviser en bestemt væremåde/egenskab. Så på med de positive briller, og ud og se om du kan spotte en skyggeside, og få den vendt til en positiv egenskab.

Skyggearbejde kan også være en del af et coachingforløb hos mig.